Installatie
lieux : Église St-Rémi – Accès rue de l’intendant
& rue M. Zwaab de 12h à 18h30
22
weblinks : https://www.instagram.com/liselorevandeput/
https://liselorevandeput.com/
 

 

The Classroom, 2021
ENG: Installation: Wood, metal, overhead projector, bulletin boards, text on paper, paint and soap. Dimensions variable
In 2005 my primary school teacher told me that: We (the West) need to protect the state of Israel no matter the cost, because it is an island of democracy in a sea of dictators.
The Classroom is a search, starting from that memory of 15 years ago. Trying to map, understand and show a small part of the subjective relations between power, education, media and geopolitics

2021        The Boghossian Foundation Prize Belgium

NL: Installatie: Hout, metaal, overheadprojector, prikborden, tekst op papier, verf en zeep. Afmetingen variabel
In 2005 vertelde mijn leraar op de basisschool me dat: Wij (het Westen) moeten de staat Israël koste wat het kost beschermen, want het is een eiland van democratie in een zee van dictators.
Het klaslokaal is een zoektocht, vertrekkend vanuit die herinnering van 15 jaar geleden. Een poging om een klein deel van de subjectieve relaties tussen macht, onderwijs, media en geopolitiek in kaart te brengen, te begrijpen en te laten zien.

ENG: Installation : Bois, métal, rétroprojecteur, tableaux d’affichage, texte sur papier, peinture et savon. Dimensions variables
En 2005, mon professeur d’école primaire m’a dit que : Nous (l’Occident) devons protéger l’État d’Israël n’importe quel prix, car c’est une île de démocratie dans une mer de dictateurs.
The Classroom est une recherche, à partir de ce souvenir de 15 ans. J’essaie de cartographier, de comprendre et de montrer une petite partie des relations subjectives entre le pouvoir, l’éducation, les médias et la géopolitique.